Dýhové okénko

13.12.2012 13:01

 

    Dýhy jako základní materiál, používaný ve stavebním a nábytkovém truhlářství, v nábytkářství a ve výrobě překližovaných konstrukčních desek z hlediska funkčního uplatnění jsou pomocným konstrukčním materiálem, který se základními konstrukčními materiály tvoří jednotný neoddělitelný celek. Ve stavebně nábytkovém truhlářství se dýhy používají k výrobě oken, dveří, balkonových a venkovních dveří, dřevěných příček, obložení, dřevěných schodů, zakázkového nábytku, lamel a tvarovaných dílců.  V nábytkářství k výrobě bytového, školního, kancelářského, nemocničního a zahradního nábytku. V oboru výroby základního konstrukčního materiálu k výrobě překližek a laťovek.

    Dýhy jako výrobek, vystupují coby doplňkový konstrukční materiál jako tenké listy dřev vyrobené řezáním, krájením, loupáním z čistých pěkně rostlých a pečlivě vybraných částí kmenů stromů – dýhových výřezů.

Podle tlouštěk pak jsou to:

 • mikrodýhy o tloušťce  0,15-0,5 mm
 • dýhy vrchní              0,6 – 1,9 mm
 • poddýhy                  0,6 – 0,8 mm
 • překližovačky           2,0 – 5,0 mm
 • lamidýhy                  1,0 – 2,0 mm
 • arodýhy                   1,0 – 2,0 mm
 • topinky                    6,0 – 12 mm

tvořící dýhový sortiment, u kterého listy jsou v šířkách a délkách daných průměrem a délkou dýhového výřezu. Dýhové listy jsou vysušeny na vlhkost 15 + 2% buď přirozeným sušením, při kterém nemá teplote přesáhnout 38°C, nebo umělým sušením při teplotách 100 až 130°C. Vysušené listy dýh se kontrolují, skládají do svazků zpravidla po 16 až 32 listech. Čela a boky svazků se zastřihují a svazky se převazují, popisují a třídí podle kvality a druhů dřevin.

    Mikrodýhy jsou skupinou dýh jejichž listy jsou složeny z velmi tenké okrasné vrstvy dřeva, která je nalepena na speciálním podkladovém papíru, nebo poddáte. Jejich použití má vysoké nároky na hladkost povrch základního konstrukčního materiálu, na který mají být nalepeny.

    Dýhy vrchní jsou největší skupinou okrasných dýh a podle použití na výrobku se jedná o dýhy:

 • vnější – označované křížkem  +
 • vnitřní – označované kolečkem  o
 • neviditelné – označované tečkou  .   na plochy den, půd a zad

Pro získání potřebné co nejlepší jejich kresby ( textury ) se vyrábí:

 • jen z čistě, pěkně rostlých a pečlivě vybraných částí kmenů, dýhových výřezů. Kresby, která je závislá na vzrůstu stromu, na části kmene, z které byly dýhy vyrobeny.
 • řezáním, krájením a loupáním
 • podle jakého směru řezu bylo použito při odjímání listů dýh z kmene

     Poddýhy jsou skupinou dýh, které plní funkci mezivrstvy za účelem převázání vláken překližovačky a vrchní dýhy a funkci zamezující barevného nebo nerovného povrchu základního konstrukčního materiálu. K překlížení se používá poddýhy topolové, olšové, gabonové, amerického topolu a.j. Vyrábí se krájením, které jsou lepší než loupané, které mají na jedné straně výrobní trhliny, kterými se nakližují na středový materiál. Jejich vlhkost nemá být vetší než 6 – 8 %.

    Přeližovačky  jsou skupinou dýh o tloušťkách 2 až 5 mm. Slouží k výrobě základních konstrukčních materiálů jako jsou překližky a laťovky. Zhotovený střed se překlíží překližovačkou tak aby došlo k překrytí vláken se středem. Musí být k sobě kolmé. Překližovačky nesmějí být svalovité, musí být vyschlé na 6 -8% vlhkosti. Používá se překližovaček bukových, topolových, olšových, gabonových, limbových, smrkových aj.

    Lamidýhy jsou nevelkou skupinou dýh s typicky opakující se fládrovou kresbou. Jednotlivé dýhové listy se získávají krájením z dýhového bloku vzniklého vodorovným nebo pod určitým úhlem kladenými dřevními dýhovými listy, které jsou zlisovány ve formě do bloků. Skladbou vrstev při použití různých druhů dřevin o různých tloušťkách se získávají dýhové listy s organizovanou umělou texturou. Jsou velmi vhodné pro sektorový nábytek.

    Arodýhy jsou druhou nevelkou skupinou dýh s jemnou páskovou kresbou. Tak jako lamidýhy, tak i arodýhy se vyrábějí z dýhy krájené nebo loupané, slepené do bloků pomocí speciálně upravených lepidel. Vzniklé vrstvy bloků jsou uspořádány svisle. Slepané vrstvy různých tloušťek 0,7 – 1,5 mm a barev vytváří typickou páskovou texturu na ukrojených dýhových listech z bloku.

   Topinky ( tluštěnky, někdy také švartny ) jsou mezistupněm mezi dýhou a deskovým materiálem. Jsou to tenká prkla 5 – 12 mm tlustá. Vyrábí se řezáním na pilách a přímo v truhlářských výrobnách z ušlechtilých dřevin, nejčastěji z dubu nebo z ještě cennějších dřevin.   Používá se jich k okližování vlysů z měkkého dřeva za účelem zkvalitnění výrobku po stránce technologické i estetické. Vzhledové lze totiž dosáhnout přibližně stejné struktury a barvy dřeva na sousedních částech jednoho výrobku.   Topinek se používá pro dveře, stěny a větší hladké plochy a tam kde nelze použít dýh, protože by se odlupovaly ( u výrobků  vystavených přímému vlivu vlhkosti ).

   Technické postavení dýh ve vztahu k výrobku je dáno tím, že dávají výrobku – nábytku, dílci potřebnou odolnost proti destrukci, opotřebení a plnění základních funkcí nábytku, či dílce ve výrobku. Zvyšují pevnost dílce a tím i tuhost výrobku. Pomáhají zlepšovat vlastnosti konstrukčního středu materiálu a přitom jsou základem pro nositele estetických vlastností výrobku, utvářejíce vlastní jeho povrch a určujíce jeho základní estetický dojem.

   Estetické poslání dýh coby vzhledově je dáno působení jejich krásna na uživatele výrobku – nábytku. Je dáno vzhledovými vlastnostmi dýh, které se velkou mírou podílejí na zvyšující se úrovni užitné hodnoty výrobku, nábytku jako celku.   Dýhy jsou nositeli nejvýznamnějších estetických, vzhledových vlastností. Vlastnosí taných druhem dřeviny její přirozenou strukturou, texturou – barvou a kresbou. Přirozenou strukturou, kresbou a barvou znásobenou způsobem jakým jsou sesazeny do obrazců a kombinací, aby byly schopny vytvářet různý estetický výraz výrobku. Dýhové listy sesazeny do obrazců a pak upevněny na základní konstrukční materiál umožňují úpravu svého povrchu mořidlem a lakem za účelem získání širší barevné a texturní palety nábytkových dílců.

 

 

Použitá literatura:

 

Karel Havrenec          Ruční obrábění dřeva ČUP  1949

Rada a kol.                 Stavební truhlářství SNTL   1960

Drápela a kol.            Výroba nábytku       SNTL   1980

Časopis                      Truhlářské noviny 1946,1947,1976

 

Sestavil: Ing. Vojtěch Škodík, CSc.

 

Znalec oborů: Dřevo, Nábytek, Výrobní ekonomika

 

Buchlovice Trnávky    prosinec 2012