Tmel CLOU Holzpaste - oprava sesazenky

Přípravné práce

 • Místa určená k opravování musejí být čistá, suchá, zbavená mastnoty. Špatně držící nátěry úplně odstraňte. Zasmolená místa vyškrábněte a vyčistěte.

Pracovní postup

 • Podklad přebruste papírem, odstraňte prach. Opravované místo lehce navlhčete a potom stěrkou nebo prstem naneste tmel v odpovídajícím odstínu. Opravené místo vyrovnejte navlhčenou stěrkou. Hlubší prohlubně vyspravujte ve více tenkých vrstvách a mezi jednotlivými vrstvami nechejte tu předchozí dobře zaschnout. Po vyschnutí vyvýšený tmel zabruste jemným papírem do roviny. Při opravě už dříve mořených, lazurovaných nebo lakovaných ploch všechny okolní stopy po tmelu umyjte vlhkým hadříkem tak, aby zůstalo jen vlastní vyplnění opravy.

Další opracování

 • Vytvrzený a zabroušený tmel můžete povrchově upravit mořidly a laky CLOU. Výsledný odstín vznikne až po provedené konečné úpravě, proto doporučujeme napřed vyzkoušet mimo opravovaný objekt, zda výsledný odstín bude souhlasit s požadovaným.

Oblasti použití

 • dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
 • k vyspravení děr, mezer, šrámů, trhlin, prohlubní, prasklin
 • samotná sesazenka i před lisováním, sesazenka po zalisování na nosič, na nábytek, dveře, parkety, podlahová prkna, schody, obložení, trámy,

Výhody a vlastnosti výrobku

 • bez zápachu, ředitelný vodou
 • pochozí
 • rychle a jednoduše zpracovatelný
 • vytvrzený tmel lze brousit, hoblovat, pilovat, řezat i vrtat
 • lze povrchově upravit mořidly CLOU a laky CLOU

 • všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné